Bestill et spennende foredrag med Godi Keller

Mange foreldre får gode råd, som bare gjør ting verre. Foreldre har dårlig samvittighet, og trenger inspirasjon og støtte til å bli selvsikre oppdragere.

Å skape tillit i angstens tid

Mange som arbeider med det mellommenneskelige, men spesielt de som arbeider med sårbare og utsatte mennesker har opplevd dagens krise som en forverring av de utfordringene de hadde å stri med fra før av.

Ytterligere isolasjon, større avstand og kontaktrestriksjoner er stikk i strid med de behovene som der står i forgrunnen. I tillegg skaper angsten, om den nå gjelder et farlig virus eller konsekvensene tiltakene måtte føre med seg, til store spenninger på arbeidsplasser og dels innen familier.

Som en del av svaret på hva et menneske trenger for å kunne stå sterkt og fritt i livet og mestre utfordringer, har Godi Keller gjennom mange år arbeidet med blant annet hvor hemmende angst er, både for livsmestringen og for den personlige helse. Angst står som motsetning til tillit.

Foredraget «Å skape tillit i angstens tid» tar derfor en av tidens mest påtrengende utfordring ved hornene og ser på både snublestener og hvordan vi kan bidra til å dempe angsten og øke varmen og gjensidig forståelse.

Aldri har vel Godi Kellers foredrag hatt større aktualitet, uansett om hans publikum er lærere i barnehager og skoler, foreldre, arbeidsgivere eller de som kommer av ren egeninteresse.


For førskolelærere og lærere « Marinere til nye måter å samhandle på» - et inspirasjonsforedrag

Ved siden av undervisning på Høyskolen og i ulike lærerseminarier (Slovenia, Island) og Kurs i regi av foreldreakademiet, holder Godi foredrag og seminarier for førskolelærere og lærere.

Viktige emner han ofte blir bedt om å ta opp er samarbeidet med foreldrene, ungdomspedagogikk og fenomenologisk naturfagsundervisning.

Det overordnede målet er å belive undervisningen og forholdet mellom yrkespedagoger og foreldrene- Eller, for å bruke ordene til Ann-Kristin Wang, å marinere hverandre.


For foreldre – «foreldrehverdagen rik og givende» - et inspirasjonsforedrag.

Kanskje mer enn noensinne har foreldre følt seg alene og dermed usikre i oppdragelsen av sine barn. Det er ikke lenger sterke felles konvensjoner som styrer barneoppdragelsen. Et overordnet skikk og bruk som alle føyer seg etter og kan regne med at andre følger opp.

Istedenfor står man overfor en stadig flom av gode råd som like gjerne kan slå hverandre i hjel som å støtte hverandre.

Det finnes knapt en småbarnsmor eller -far som ikke har dårlig samvittighet fordi hun eller han enten er i arbeid og velger barnehagen eller det blir hjemme og passer barnet selv. Da trengs det inspirasjon og støtte. Støtte til å bygge opp en god selvtillit som oppdrager, og inspirasjon til å finne kreative veier til å gjøre foreldrehverdagen rik og givende.

Kontakt oss for mer informasjon om foredrag med Godi Keller

Vil du vite mer om foredragene til Godi Keller? Ønsker du at Godi Keller skal inspirere lærere og foreldre på din skole? Godi Keller snakker om den moderne foreldrerollen og om hvordan skolen kan gi barna økt livsmestring og bygge selvtillit.