Godi Keller - lærer, kåsør, forfatter og foredragsholder

Ingen barn er tapere. Mennesker som kalles tapere har blitt gjort til tapere, fordi de ikke blir sett som det mennesket de er, og ikke blir respektert.

Godi Keller ble født i Sveits i 1952, men har bodd i Norge siden 1972. Han er utdannet lærer og har jobbet med Sunnhordland Folkehøgskule og ved Steinerskolen i Fredrikstad. Han jobber ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, på lærerlinjen, og underviser også på lærerseminarer i andre land, blant annet Slovenia, Island, Estland, Ungarn og Kroatia.

Samtidig holder han foredrag og arrangerer kurs for foreldre og lærere for barn i barnehage og skole. Hans interesseområde er pedagogikk, og han har også vært kåsør på NRK P2, og er i dag et fast innslag i programmet Norgesglasset på NRK P1. I tillegg har han skrevet bok om pedagogikk, med vekt på skole og oppdragelse fra steinerpedagogisk perspektiv.

Han er dessuten engasjert i Pøbelprosjektet, som prøver å hjelpe ungdom som har falt ut av skolen inn i arbeidslivet. Prosjektet samarbeider med mer enn 500 bedrifter som tar imot ungdommer med interesse for arbeidsoppgaver som ikke trenger akademisk utdanning.

Godi Keller ser bredt på skolen, og spør om målene skolene setter seg er for snevre. Han mener det bør undervises mer i livskompetanse, for å bygge selvtillit, åpenhet og evne til å takle motgang. Et foredrag med Godi Keller gir deg mer kunnskap om barns utvikling inn mot voksenlivet. Du får spennende innsikt om dagens foreldrerolle, formidlet på en treffende og kunnskapsrik måte som fanger oppmerksomheten til publikum. Keller har drevet med ulike kurs og foredrag i mer enn 10 år, og besøkt hele ti land underveis. Boken ”Med hjertet i skolen” ble utgitt i 2007, og kom i et andre opplag i 2012. Boken er oversatt til svensk og estisk. Han har dessuten samlet flere av kåseriene sine i boka ”Tvil i fred”.

Kontakt oss for mer informasjon om foredrag med Godi Keller

Vil du vite mer om foredragene til Godi Keller? Ønsker du at Godi Keller skal inspirere lærere og foreldre på din skole? Godi Keller snakker om den moderne foreldrerollen og om hvordan skolen kan gi barna økt livsmestring og bygge selvtillit.